NL EN DE

Proclaimer

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door degoede13.be enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

degoede13.be kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van degoede13.be. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van degoede13.be is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van degoede13.be. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het 'cache' geheugen van de browser.

Veiligheid

Op de website van degoede13.be zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Uw email adres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. U heeft het recht uw persoonlijke informatie die bij degoede13.be werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar degoede13@telenet.be

Gebruik van bekomen informatie

degoede13.be kan uw verkregen gegevens gebruiken om degoede13.be nieuwsbrieven, enquetes of informatie naar uw adres te verzenden, hetzij via email, hetzij via standaard briefwisseling. In elke communicatie van degoede13.be zal u duidelijk de mogelijkheid worden geboden om deze service stop te zetten.

Links

De website van degoede13.be bevat links naar andere sites. degoede13.be oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van degoede13.be de privacy statement te lezen van elke site die persoonlijke gegevens verzameld. De privacy statement van de website van degoede13.be heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Meldingen en aanpassingen

degoede13.be behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze Privacy Statement te wijzigen.